SZAKVÁLASZTÓ  

Károli Gáspár Református Egyetem - Szociológia

Szociológia BA - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2023-09-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Bevezetés a szociológiába
Szociológiatörténet I.
Szociológiatörténet 1.
Egyházismeret
Társadalomtörténet I.
Matematikai statisztika I.
Matematikai statisztika 1.
Matematika felzárkóztató
Számítógépes adatelemzés 1.
Kutatásmódszertan I.
∑ 25 kredit
2. félév
Szociológiatörténet II.
Szociológiatörténet 2.
Társadalomtörténet II.
Bevezetés a Biblia olvasásába
Kutatásmódszertan III.
Matematikai statisztika II.
Matematikai statisztika 2.
Számítógépes adatelemzés 2.
Felkészülés a nyári szakmai gyakorlatra 1.
Kvantitatív módszerek 1.
Társadalomtudományi Kötelezően választható blokk
∑ 37 kredit
3. félév
Komplex módszertani vizsga
Szociológiaelmélet I.
Társadalmi szerkezet és mobilitás I
Filozófiatörténet
Szociálpszichológia I.
Matematikai statisztika III.
Matematikai statisztika 3.
Számítógépes adatelemzés 3.
A nyári szakmai gyakorlat értékelése 1.
Kvalitatív módszerek 1.
Testnevelés nappalisoknak
Nyári szakmai gyakorlat I. a 2. és a 3. szemeszter közötti nyáron
∑ 29 kredit
4. félév
Komplex elméleti vizsga
Szociológiaelmélet II.
Demográfia
Társadalmi devianciák
Vallás- és egyházszociológia
Társadalmi szerkezet és mobilitás II.
Felkészülés a nyári szakmai gyakorlatra 2.
Szakszociológia Kötelezően választható blokk
∑ 26 kredit
5. félév
A nyári szakmai gyakorlat értékelése 2
A szakdolgozatírás módszertana
Nyári szakmai gyakorlat II. a 4. és az 5. szemeszter közötti nyáron
Kötelezően választható Készségtárgyak blokk
Módszertani gyakorlati Kötelezően választható blokk
∑ 24 kredit
6. félév
Szakdolgozat (egyéni szakdolgozati felkészülés)
Záróvizsga
Szabadon választható tárgy
∑ 19 kredit
Specializáció
Specializáció
∑ 20 kredit
Társadalomtudományi Kötelezően választható
Kommunikációelmélet I.
Politológia
Kulturális antropológia I.
Pszichológia
Jogi alapismeretek
Társadalom- és szociálpolitika
Közgazdaságtan
Szociálpszichológia II.
Szakszociológia Kötelezően választható
Bevezetés a piac- és közvéleménykutatásba
Szociográfia
Szervezetszociológia
Kisebbségszociológia és romológia
Család- és ifjúságszociológia
Civil társadalom
Kötelezően választható Készségtárgyak
Angol szakszövegolvasás
Német szakszövegolvasás
Módszertani gyakorlati Kötelezően választható
Számítógépes adatelemzés 4.
Matematikai statisztika 4.
Kvantitatív módszerek 2.
Kvalitatív módszerek 2.
Kvalitatív módszerek 3.
Számítógépes szövegelemzés
Szociálpszhichológia specializáció
Szociálpszichológia 1. - 5. félév
Kisebbségszociológia és romológia - 5. félév
Kommunikációs tréning - 5. félév

Csoportdinamikai gyakorlat - 6. félév
Konfliktuskezelés mediációval - 6. félév
Kultúraközi kommunikáció - 6. félév
Szervezetszociológia - 6. félév
Projektmenedzsment specializáció
Projektmenedzsment I. - 5. félév
Szervezet és vezetéselmélet - 5. félév
Kommunikációs tréning - 5. félév

Projektmenedzsment II. - 6. félév
Szervezetszociológia - 6. félév
Civil társadalom - 6. félév
Big data elemzés specializáció
Matematika statisztika 4. - 5. félév
Kvantitatív módszerek 2. - 5. félév
Számítógépes adatelemzés 4. - 5. félév

Bevezetés a piac- és közvéleménykutatásba - 6. félév
Idősorok statisztikai analízise - 6. félév
Adatbányász szoftverek alkalmazása - 6. félév